KasCie

Kascie - Kascommissie

De KasCie is een statutair verplicht ingesteld orgaan van GSKV Released dat waakt over een goed financieel beheer binnen de vereniging. Het moge duidelijk zijn dat deze commissie de boekhouding controleert en hiervan verslag doet aan de leden op de Algemene Leden Vergadering. De KasCie brengt advies uit ten behoeve van het bestuur en in het bijzonder voor de zittende penningmeester, bijvoorbeeld door te adviseren bij het opstellen van de concept-begroting. De Kascie is een zeer waardevolle commissie binnen de vereniging en bestaat uit 2 leden, waarvan 1 oud-penningmeester. 


KasCie '17 - '18

Tessa Hoek (2013) -
Maarten Steggink (2016) -
Pieter Tjabbes (Donateur) (2014) -

Commissie verleden

KasCie '16 - '17

Tessa Hoek (2013) -
Pieter Tjabbes (Donateur) (2014) -

KasCie '15 - '16

Tessa Hoek (2013) -
Edith Kobus (Donateur) (2013) -

KasCie '14 - '15

Meinard Asjes (2012) -
Yilong Wen (Donateur) (2011) -

KasCie '13 - '14

Simon Gorter (Donateur) (2010) -
Yilong Wen (Donateur) (2011) -