BorrelCie

BorrelCie - Borrel Commissie​

De BorrelCie zorgt er voor dat de borrel altijd weer één groot feest is bij Released.

BorrelCie '17 - '18

Sascha Oosthoek (2016) Voorzitter
Maurice Buitenkamp (2016) Penningmeester
Folkert Bosma (2014) Folkert/Sfeerbeheer
Ruben Rosen Jacobsen (2015) Commissaris Rick
Carlotte van Dalen (2016) -
Kamiel Ywema (2017) -
Martijn Scheffer (2017) -
Max van Gelderen (2016) Commissaris Dobbel
Pelle Posthumus (2016) -
Fenna Speerstra (2017) -
Annebelle Griffioen (2015) -

Onze sponsoren