FAQ

              FAQ  
    
      

Aanmelden/Afmelden

   
       Op welke data worden nieuwe leden aangenomen?+
Er vindt een loting plaats op 1 september en op 1 maart. Om deel te nemen aan de loting zal men zich moeten inschrijven vóór 1 september of vóór 1 maart.

Artikel 2, lid 1 en lid 2 HR
      
 
       Hoe meld ik me aan bij Released?+
Aanmelden kan gedaan worden op de website van Released (www.gskv-released.nl), onder het kopje “Word lid!”. Bij aanmelding zul je automatisch meedoen aan de eerst volgende lotingsdatum.
      
 
       Ik krijg een foutmelding bij het aanmelden+       
In alle gevallen van foutmelding kan er gemaild worden naar info@gskv-released.nl. De meest voorkomende fout is dat er al eens eerder is aangemeld met hetzelfde mailadres. In dit geval moet je account geheractiveerd worden, dit kan alleen geregeld worden door te mailen naar het bovenstaande mailadres met het probleem.

      

       Hoe meld ik me af bij Released?+        
Uitschrijven kan gedaan worden op de website van Released (www.gskv-released.nl), onder het kopje “Mijn Released > uitschrijven / lid af”. Dit formulier dient ingevuld te worden en moet gestuurd worden naar het mailadres info@gskv-released.nl. De deadline voor het uitschrijven in de zomer is: 1 augustus. De deadline voor het uitschrijven in de lente: 1 februari.
      
 
       Wanneer mag ik donateur worden?+        
Een lid mag donateur worden als hij/zij aan de volgende voorwaarden voldoet:

-          Hij/zij woont niet meer in de stad Groningen;
-          Hij/zij heeft niet de mogelijkheid om een ACLO-card tegen laagtarief aan te schaffen;
-          Het bestuur heeft bij de desbetreffende persoon een uitzondering gemaakt.

Artikel 7 lid 3 HR  2
      

       Wat zijn de rechten van een donateur?+
Een donateur heeft het recht om:

-          Het bijwonen van, en spreekrecht op de ALV;
-          Geen stemrecht op de ALV;
-          Toegang tot de website van Released;
-          Gebruik van verenigingsmateriaal;
-          Gebruik van vervoersmiddelen, waaronder begrepen de vervoersmiddelen die in het bezit zijn van Released, de vervoersmiddelen die door leden of donateurs ter beschikking worden gesteld en vervoersmiddelen die worden gehuurd door Released. Met dien verstande dat er voor donateurs geen externe auto of huurauto wordt gefaciliteerd;
-          Deel te nemen aan activiteiten en vakanties aangeboden door Released;afhankelijk van het kitelevel, conform het kite-levelsysteem;
-          ​​​​​​​Alle nieuwsvoorzieningen geleverd door Released te ontvangen.Het recht dat donateurs hebben met betrekking tot deelname aan activiteiten,vakanties en gebruik van verenigingsmateriaal en vervoersmiddelen isachtergesteld aan deze rechten van leden, tenzij hierdoor de kitedag niet kandoorgaan door gebrek aan een gevorderde.

Artikel 7, lid 1 en lid 2 HR
      

       Wat moet ik doen als ik ingeloot ben?+        
Op het moment dat je bent ingeloot bij Released, zal de nodige informatie over Released per mail verstuurd worden. Daarnaast worden inloggegevens van de website pas verstuurd, op het moment dat je de SEPA-machtiging hebt ondertekend. Na dit proces, zul je in de whatsapp groepen van Released worden geplaatst en zal er een introductie periode volgen die georganiseerd wordt door de IntroCie!
      

       Hoe werkt het als ik uitgeloot ben?+        
Dat is enorm jammer! Dit betekent dat je voor het komende half jaar niet lid kan worden van Released. Je doet niet automatisch mee aan de volgende loting. Wil je meedoen aan de volgende ronde, dan zul je moeten mailen naar info@gskv-released.nl zodat jouw account geheractiveerd kan worden.
      
              FAQ   
 
      

ACLO

     Waarom moet ik een ACLO Card aanschaffen?+        
Released zit aangesloten bij de ACLO, dit is een overkoepelende studentensportstichting van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Om lid te kunnen worden bij Released en te mogen sporten bij Released dient er een ACLO Card aangeschaft te worden.
      
 
       Welke ACLO Cards zijn geldig?+        
- De ACLO Card (een heel verenigingsjaar geldig);
- De Semester Card 1 (van 1 augustus tot 1 februari geldig);
- De Semester Card 2 (van 1 februari tot 1 augustus geldig).

Artikel 6 lid 4 HR
 
      

       Wanneer heb ik recht op een dispensatiekaart?+        
Indien je niet binnen het sportbewijsbeleid valt van de ACLO, dan kun je dispensatie krijgen. Released bezit een aantal dispensatiekaarten. Wil je hier voor in aanmerking komen dan zul je contact op moeten nemen met de secretaris.
      
 
       Wat zijn de deadlines om een ACLO Card aan te schaffen?+        
Voor de loting van 1 september, dien je een ACLO Card aan te schaffen vóór 1 november:

-          Schaf je na 1 november een ACLO Card aan, dan ontvang je een boete van €10.
-          Heb je vóór 15 november nog steeds geen ACLO Card, dan ontvang je een extra boete van €15.

Voor de loting van 1 maart, dien je een ACLO Card aan te schaffen vóór 1 april:

-          Schaf je na 1 april een ACLO Card aan, dan ontvang je een boete van €10.
-          Heb je vóór 15 april nog steeds geen ACLO Card, dan ontvang je een extra boete van €15.

Heb je na deze deadlines nog steeds geen ACLO card aan geschaft, dan zal ACLO automatisch een ACLO Card voor jou aanschaffen en deze zal ook in rekening worden gebracht.

Artikel 12 HR
      
              FAQ  
    
 
   

Kosten

     
       Hoe duur is het om materiaal te huren?+        
De huidige huurprijs van materiaal per dag bedraagt €5 en geldt voor alle materialen. De hoeveelheid materialen die je huurt zijn dus niet van invloed op de prijs en het kan niet hoger oplopen dan €5 per dag.
      
    
       Hoe duur is het vervoer?+        
De huidige vervoersprijzen (2022) voor de standaard kite spots bedragen (21-22):

-          Mirns/Workum retour €6,00
-          Lauwersoog retour €3,50

Wil je naar een andere spot toe? Dan zal het bestuur bepalen welke prijs hiervoor in rekening wordt gebracht.
      
 
       Wat zijn de contributie kosten?+        
Released werkt met afbouwende contributie, deze bedragen per jaar:

-          Jaar 1: €120
-          Jaar 2: €120
-          Jaar 3: €100
-          Jaar 4: €80
-          Jaar 5 of langer: €60

De contributie wordt per kwartaal in rekening gebracht.
      
                   FAQ  
    
 
   

Schade

    
       Wat gebeurd er als ik schade rijd?+        
Indien er niet aan de punten van lid 2 in artikel 19 in het HR voldaan wordt en er ontstaat schade aan voertuigen van GSKV Released of de verhuurder, dan is de bestuurder van dat voertuig verantwoordelijk voor de geleden schade tot een bedrag van €500,-.
      
                FAQ  
    
 
   

Commissies

    
       Welke commissies zijn er actief? +        
De actieve commissies binnen Released zijn de: BakCie, IntroCie, MatCie, WOEI!Cie, VakanCie, PaparazCie, ProCie en om de vijf jaar de LustrumCie.
      
    
       Hoe kan ik actief worden bij een commissie? +        
Om actief te kunnen worden bij een commissie, zul je contact moeten zoeken met commissaris Intern. In het begin van het nieuwe studiejaar worden er commissies gevormd, dit is een geschikt moment om contact op te nemen. Schroom niet om over het jaar heen ook contact op te nemen, het kan altijd zo zijn dat er nog iemand gezocht wordt!
      
               FAQ  
    
 
   

Kitedagen

    
       Over welke vervoersmiddelen beschikt Released?+        
-          De Peu – 5 personen (Peugeot)
-          De Chillem – 6 personen (Mercedes Benz)
      
    
       Hoe zorg ik ervoor dat ik mee kan met een kitedag?+        
Een kitedag begint bij een evenement die op de website staat gepubliceerd. Als lid en donateur kun je je aanmelden voor deze kitedag. Onder het evenement kan overlegd worden over de vertrektijden en de auto indeling. Let op: als er materiaal gehuurd wordt, dient er altijd een gevorderde aanwezig te zijn op de kitedag. Is er geen gevorderde aanwezig, dan mag er niet gehuurd worden. 

Eenmaal aangekomen bij het hok, zal het digitale logboek zorgvuldig ingevuld moeten worden. De consequenties voor het niet zorgvuldig invullen van het logboek, staan beschreven in het huishoudelijke reglement. Daarnaast mag het voertuig alleen bestuurd worden door iemand die het bus bestuurders contract heeft ondertekend.

Het is mogelijk om tot 21:00 uur ’s avonds de dag voor de kite dag, de kitedag te annuleren.
      
  
       Hoe zorg ik ervoor dat ik vervoer heb op een kitedag?+
Onder het evenement is het mogelijk om met elkaar te communiceren over de vertrektijd. Daarnaast staat er ook onder elk evenement een link naar een Excel document, het is belangrijk dat deze goed ingevuld wordt. Het Excel document is namelijk leidend voor degene wie een plekje heeft bemachtigt.

Released beschikt over twee voertuigen van totaal 14 zitplekken. Mochten er meer dan 14 personen mee gaan op een kitedag, dan kunnen er auto’s gehuurd worden bij onze partner Pouw Rent. Neem tijdig contact op met het bestuur als er een auto geregeld moet worden, zodat je ervan verzekerd bent dat er een auto beschikbaar is.
      
    
       Wat als ik met minder dan 4 personen wil gaan kiten?+        
Dit is natuurlijk mogelijk, de kosten van 4 personen zullen verdeeld worden over het aantal mensen die meegaan.
      
    
       Waar moet ik me aan houden als ik deler ben?+        
De volgende eisen worden gesteld, als je als deler te water gaat:

-          Je bent verplicht om met twee personen het water op te gaan;
-          Je mag niet materiaal huren als het harder dan 23 knopen waait;
-          Er mag niet meer dan 10 knopen verschil zitten tussen minimale en maximale vlagen;
-          Je mag het volgende huren: Wetsuit, trapeze, safetyleash, kite, bar, board, pomp.
      
    
       Waar moet ik me aan houden als ik brookie ben?+        
De volgende eisen worden gesteld, als je als brookie te water gaat:

-          Je mag niet materiaal huren als het harder dan 23 knopen waait;
-          Er mag niet meer dan 10 knopen verschil zitten tussen minimale en maximale vlagen;
-          Je mag het volgende huren: Wetsuit, trapeze, safetyleash, kite, bar, board, pomp.
      
    
       Waar moet ik me aan houden als ik rookie ben?+        
De volgende eisen worden gesteld, als je als rookie te water gaat:

-          Je mag niet materiaal huren als het harder dan 28 knopen waait;
-          Er mag niet meer dan 10 knopen verschil zitten tussen minimale en maximale vlagen;
-          Je mag het volgende huren: Wetsuit, trapeze, safetyleash, kite, bar, board, pomp.
      
    
       Waar moet ik me aan houden als ik gevorderde wordt?+        
De volgende eisen worden gesteld, als je als gevorderde te water gaat:

-          Je mag materiaal huren bij alle windsnelheden;
-          Je mag het volgende huren: alles;
-          Je mag mee doen aan clinics die Released organiseerd;
-          Je bent verantwoordelijk om alle andere leden in de gaten te houden op een kitedag, te helpen bij ongevallen, in geval nodig boardrescues uitvoeren;
-          Je mag het huur recht van leden intrekken als hen gedrag hier om vraagt of huur ontzeggen indien de gevorderde aan de capaciteit van de huurder twijfelt.
      
    
       Hoe bereken ik het gemiddelde aantal knopen?+        
"Gemiddeld" = constante wind + (1/2)*(windvlagen - constante wind).
      
    
       Welke kites beschikt Released?+        
Released vernieuwd elk jaar haar kites met Duotone Evo’s van het nieuwe jaar. Released beschikt over de volgende kites:

-          1 x 6 meter
-          1 x 7 meter
-          2 x 8 meter
-          2 x 9 meter
-          2 x 10 meter
-          2 x 11 meter
-          2 x 12 meter
      


De veelgestelde vragen pagina is bedoeld als hulpmiddel, het huishoudelijke reglement is ten alle tijden leidend.

Onze sponsoren