Nieuws

Protocol materiaalhuur - update 17/06 COVID-19

Lieve leden, 

 

We hebben goed nieuws! Met het oog op de maatregelen die per 11 mei in gang gaan, hebben we besloten om Released per 16 mei 2020 weer deels te openen. Dit houdt in dat we het materiaal weer beschikbaar maken onder bepaalde voorwaarden. Als iedereen zich goed aan deze voorwaarden houdt, kan het materiaal beschikbaar blijven en worden de voorzieningen wellicht uitgebreid. Blijkt het dat de voorwaarden niet nageleefd worden, dan wordt het huren van materiaal weer verboden. 

 

Het huren van materiaal en het kiten an sich wordt door deze voorwaarden lastiger, maar we willen met nadruk van jullie vragen om er echt scherp op te zijn bij jezelf en de andere leden waar je mee kite. Op die manier kan iedereen veilig het water op. 

 

Stay safe en veel plezier op het water!

 

Liefs,

Bestuur ‘19 - ‘20

 

Wat kunnen we faciliteren?

 1. Het vervoer wordt niet gefaciliteerd, ook wordt er geen vergoeding voor de gemaakte kosten van eigen vervoer beschikbaar gesteld. 

 2. Materiaalhuur wordt wel gefaciliteerd onder de volgende voorwaarden. 

 

Voorwaarden materiaalhuur:

 1. Blijf altijd thuis bij klachten!

 2. Houd je te allen tijde aan de voorschriften van de RIVM. https://www.rivm.nl/

 3. Op de spot en bij het hok behoud je de 1,5 meter afstand. 

 4. De normale regels voor huren gelden nog steeds. Hierbij wordt gedoeld op het niet huren bij te sterke wind of een te groot verschil in constante wind en windvlagen. 

 5. Per 4 niet-gevorderden moet er minimaal 1 gevorderde aanwezig zijn. 

 6. De kosten voor materiaalhuur bedragen nog steeds 5 euro. 

 7. Er moet een gevorderde aanwezig zijn tijdens de gehele sessie, net als bij normale kitedagen. 

 8. Er mag maximaal 1 kite, board en harnas per persoon gehuurd worden. 

 9. Spoel materiaal (bar, trapeze, leash, wetsuit, lycra, helm) na elke sessie af in de ton met water en zeep. 

 10. Het gehuurde materiaal moet vervoerd worden in de auto van de gevorderde. Dit om te voorkomen dat er gekite wordt zonder dat er een gevorderde aanwezig is.  

 

Het is dus de bedoeling dat je zelf je vervoer regelt en indien je geen gevorderde bent, zelf zorgt dat er een gevorderde is die op je wil letten. De deadline voor het aamelden voor een kitedag is 21:00 de dag van tevoren. Als je materiaal wil huren moet je je aanmelden op een evenement voor een kitedag (net als normaal) waarbij je kan aanvinken welk materiaal je wil huren. De kite die hier wordt geselecteerd is gereserveerd door jou, maar kan later ook gereserveerd worden voor een les. Lessen hebben voorrang op matriaal, dus hou er rekening mee dat de kite die jij gereserveerd hebt later niet meer beschikbaar kan zijn. Ook moet er net als normale kitedagen een logboek worden ingevuld.

 

Logboek

 1. Het ontbreken van een logboek leidt tot de maatregelen genoemd aan het einde van de voorwaarden.

 2. Per gevorderde en maximaal 4 niet-gevorderden moet er een apart logboek aangemaakt worden.

 3. Het foutief invullen van een logboek leidt tot een boete voor het foutief invullen van het logboek van 5 euro per persoon.

 4. Er wordt geen gebruik gemaakt van de chef logboek vergoeding. 

 

Disciplinaire maatregelen

 1. Het bestuur is te allen tijde gemachtigd om in bepaalde gevallen op gepaste wijze in te grijpen of uitzonderingen te maken.

 2. Als de bovenstaande regels niet nageleefd worden, wordt een boete van 50 euro geïncasseerd bij het overtredende lid. Daarnaast wordt het lid gedurende 1 maand toegang tot het materiaal en deelname aan kitedagen ontzegd. 

 

In de praktijk

Stel je bent met 3 brookies en 1 gevorderde. Eerst moet iedereen zich inschrijven (ook de gevorderde) op de website zoals normaal. Hier moet aangegeven worden welk materiaal gehuurd wordt. Eenmaal aangekomen bij het hok wordt een logboek per gevorderde gemaakt. Hierop wordt al het gehuurde materiaal genoteerd zoals dat normaal ook gedaan wordt. Alle kites worden in de auto van de gevorderde vervoerd om te voorkomen dat er zonder de gevorderde gekite wordt. Het overige materiaal mag wel over meerdere auto’s verdeeld worden om praktische redenen.

 

Tot slot

Houd tijdens de gehele kitedag de richtlijnen van de RIVM aan. Let vooral op bij aankomst op de spot, hier is het in sommige gevallen lastig om de 1,5 meter afstand te bewaren. Probeer drukte zoveel mogelijk te ontwijken door de weekenden te mijden, in de avond te kiten of door naar een spot te gaan waar het vaak rustiger is. 

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen